Tak


Nått taket
Gått in i väggen
Falla ner i ett hål
Den svarta hunden
Välfungerande
Ofungerande
Osammanhängande
Ännu inte nått botten
Men
Orkar inte mer
Apatisk
Osorterad
Välorganiserad
Bortrationaliserad
Oviktig
Oduglig
Oerhört älskad
Räcker inte till
Inte åt dej
Inte åt mej